—————–sponsoreret indhold—————–

Bilers udstødningssystem er præsenteret af et metalrør. Det bruges til at fjerne og rense udstødningsgasser fra den interne
forbrændingsmotor, og dæmper samtidig støjen fra dennes drift.

Mængden af dele kan variere afhængigt af køretøjets størrelse og mærke, motorkraft og brændstof type. Typisk består et almindeligt udstødningssystem på en moderne bil af nogle få hovedelementer:

Udstødningsmanifold. Dette element er sat direkte på motoren og opsamler udstødningsgasser under dennes drift og leder dem gennem røret, som fører til den katalytiske transformer. De moderne udstødningsmanifolder har oxygensensorer der hjælper den elektroniske kontrolenhed til at nedsætte brændstofoptaget og øge køretøjets miljøvenlighed.

Partikelfilter. Sådanne elementer er kun installeret på dieselbiler. Det opfanger sod fra de gennemstrømmende udstødningsgasser og omformer dem til CO2 og holder derved luften ren.

Forbindelsesrør. Disse er rør af forskellig diameter som sørger for gennemstrømning af udstødningsgasserne fra motoren til lydpotten.

Lydpotte. Da partikelfiltret og den katalytiske transformer dæmper en god del af støjen er lydpotten på moderne biler monteret i den bagerste ende af udstødningssystemet. Det primære formål med lydpotten er, at reducere støjudledningen under motordriften.

Udstødningssystemet udsættes for ekstremt pres. Det udgøres af den høje temperatur ved forbrændingen af brændstof-luft blandingen, vibrationer fra motoren, rystelser i bilens karosseri (især ved kørsel på veje af dårlig kvalitet). Ydermere skal alle elementerne i udstødningssystemet modstå korrosion udefra grundet de høje gas temperaturer, påvirkning fra vejenes reagens, fugtighed i miljøet rundt om samt korrosion indefra forårsaget af vand og andre andre substansers kondens i systemet.

De hyppigste fejl på elementerne i udstødningssystemet er sammenbrænding; korrosive skader; nedslidthed grundet slitage; skader grundet overkørte objekter såsom sten; skader på fæstningsenhederne.

Med hensyn til katalytiske transformere og partikelfiltre så kan disse blive tilstoppet, forurenede eller fysiske skadede, hvilket nedsætter motorens ydelse. Tunap har f.eks. produkter der kan hjælpe på den front.

Artiklen er leveret af dette online bildele butik

Uanset hvilket slags gear (cykelgear eller udstyr til biler), så kræver det altid at man sætter sig ind i sagerne før man giver sig kast med at kigge på det selv.