Til de forskellige gøremål, som enhver bilejer må tilse, hører unægtelig at holde sine dæk i god stand. Dette er ikke altid så tilforladeligt, som det kunne synes, ved første øjekast. Om dækkene er solide, afhænger ikke alene af selve deres materiale, men i tilsvarende grad af det terræn, som de er i forbindelse med. Desuagtet kan der ske en vis slitage med tiden, som kræver, at der skrides til handling. Dette kan dog allerede være et resultat af, at en fare, der har været længe undervejs, kunne være undgået. Navnlig kan kørslen være martret af vibrationer, eller en ustabilitet. Dette ofte grundet dækkenes dårlige montering, som i mange tilfælde kræver deres afbalancering

Sådan kan du få dine dæk afbalanceret

Hvis det viser sig, at du undervejs i din kørsel, mærker den ovenfor omtalte ubalance, skal du hurtigst muligt opsøge en mekaniker. Det er kyndige folk inden for dette fag, der vil stå for afbalanceringen, og give råd til hvordan du fremover bliver skarpere på at tolke de signaler, din bil udsender, når den befinder sig i den omtalte ubalance. Ved længere tids plagsomhed med hensyn til dækkene, kan sågar en tæring af bilens undervogn også forekomme. Det er i forbindelse hermed, at et besøg til mekanikeren også vil være betimeligt, da dette indebærer, at yderligere skader i samme ombæring kan behandles. Hvis skadens omfang er mindre, og du har handlet i tide, kan du på den anden side tage kontakt til specifikke dækmontører, der specialiserer sig i af- og påmontering af dæk. Disse forefindes på særskilte autoværksteder, eller er oprettet som selvstændige forretningsforehavender. Fælles for begge muligheder er dog, at de kan afbalancere dine dæk

 

Tjek dine dæk jævnligt for slitage, og læg mærke til siddekomforten

For den vante, men mekanisk ukyndige billist, er der visse forhold under kørslen, hvis kendskab du ville have godt af nyde, for at komme skaden via langtidsuholdbare dæk i forkøbet. Føler du rystelser i sædet, især ved højere hastigheder, bør du ved endt kørsel tjekke dine dækmønstre, dvs. de aftegninger på dækket der er medvirkende til at det kan holde sig stabilt på vejen. Såfremt der er tegn på uforholdsmæssig stor slitage, kombineret med fortsatte sæderystelser, der tillige også forekommer i rattet, er det så godt som sikkert, at du skal have dække afbalanceret.