Det kan være en jungle at finde ud af hvad forskellen er på kørselsgodtgørelse og kørselsfradrag. Derfor har vi fået en forklaring fra Anders fra Din Revisor i Varde.

Kørselsgodtgørelse:

Hvis man i forbindelse med sit arbejde bruger sin private bil, kan din arbejdsgiver vælge at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til sine medarbejdere.

Kørselsgodtgørelsen skal bruges til at dække udgifter til bilen, som fx udgifter til benzin og vedligeholdelse mm.

Hvis du er i tvivl om hvad erhvervsmæssig kørsel er, kan du se eksempler på dette herunder:

  • Kørsel mellem arbejdspladser, som er ved samme arbejdsgiver
  • Kørsel ved samme arbejdsplads
  • Kørsel til uddannelse/kurser i forbindelse med arbejdet

Arbejdsgiveren kan selv vælge, hvor stor en sats der skal udbetales til de ansatte og denne sats kan være mellem 1,94 kr./km og helt op til 3,54 kr./km.

Udbetalingen:

Ved kørselsgodtgørelse, vil man få pengene udbetalt skattefrit, direkte i forbindelse med den efterfølgende lønseddel, disse penge er derfor tilgængelige for dig ved næste lønning.

Kørselsfradrag:

Hvis man i har mere end 24 km til og fra arbejde dvs. 12 km hver vej, kan man få et kørselsfradrag og i dette tilfælde er det ligegyldigt, hvilket transportmiddel du benytter.

Kørselsfradraget er gældende ved alle typer lønnet arbejdet også studiejob og løntilskudsjob, dog tæller SU ikke med som løn og derfor kan du umiddelbart ikke få kørselsfradrag til og fra studiet.

Satserne for kørselsfradraget er faste og udgør 1,94 kr. per kørte kilometer, mellem hjem og arbejdsplads udover de første 24 km.

Udbetalingen:

Ved Kørselsfradrag indberetter man de kørte kilometer i sin selvangivelse, derefter beregner SKAT satsen, ud fra hvor mange kilometer du har kørt * 1,94 kr. og 30% af dette beløb, vil blive tillagt dit fradrag i din selvangivelse.